Introduction:
This International Paralympic Committee (IPC) leaflet will give you some basic and practical anti-doping information. For more complete anti-doping information, please go to:  www.paralympic.org

GİRİŞ
Bu uluslararası paralimpik komitesi broşürü size temel ve uygulamalı anti-doping konusunda bilgi verecektir. Daha fazla anti-doping bilgisi için lütfen www.paralympic.org sitesini ziyaret ediniz. The Prohibited List

The World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List outlines and defines substances and methods banned in competition, as well as those banned at all times. It is updated at least annually, and is effective from 1 January each year. As an athlete, you should ensure you know what is included on the list, which can be found on the WADA website: www.wada-ama.org 


YASAKLILAR LİSTESİ
Dünya anti-doping ajansı (WADA) yasaklılar listesi yarışlarda  yasaklanan madde ve metodları ile tüm zamanlarda yasaklanmış olanları tanımlar ve vurgular. Yılda en az bir kere güncellenir ve her yıl 1 Ocak itibarı ile geçerlidir. Bir sporcu olarak, listenin neleri içerdiğini bildiğinizden emin olmalısınız. Bu bilgiye WADA web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.wada-ama.org
Anti-Doping Rule Violations:

The following examples constitute an Anti- Doping Rule Violation (ADRV):

 • Presence of a prohibited substance or its metabolites or markers
 • Use or attempted use of a prohibited substance or method
 • Refusing or failing to submit to sample collection
 • Violating requirements relating to availability for out-of-competition testing
 • Tampering, or attempted tampering with the doping control process
 • Possession of a prohibited substance or method
 • Trafficking, or attempted trafficking of a prohibited substance or method
 • Administration, or attempted administration of a prohibited substance or method; or encouraging, aiding or covering up involvement in an ADRV


ANTİ-DOPİNG KURAL İHLALLERİ

Aşağıdaki örnekler Anti-Doping Kural ihlallerini gösterir (ADRV):

 • Yasaklı maddenin veya metabolitlerinin veya işaretlerinin varlığı
 • Yasaklı madde veya metodun kullanımı veya kullanım girişimi
 • Numune toplanmasına  itiraz etmek veya tesliminde başarılı olamamak.
 • Yarış dışı kontrolün uygulanma kurallarını ihlal etmek.
 • Doping kontrol sürecinde onaysız değişiklik yapmak veya  girişiminde bulunmak
 • Yasaklı madde ve metodun varlığı
 • Yasaklı madde ve metodun kaçakçılığı veya kaçakçılık girişimi
 • Yasaklı madde ve metodun uygulanması veya uygulama girişimi veya anti-doping kural ihlallerinde cesaretlendirme, yardım etme ve girişimlerin üzerini örtme Medications and Supplements

According to the principle of strict liability, as an athlete, you are solely responsible for whatever is in your body at all times. Alongside the list, you must take all steps to verify the ingredients of all medicines and supplements.

 • Always check your medication with a doctor and/or with your National Anti-Doping Organisation
 • Beware of supplements!
 • In many countries the manufacturing and labelling of supplements may not follow strict rules, which may lead to a supplement containing an undeclared substance that is banned.
 • The IPC recommends all athletes avoid supplements to protect themselves from an antidoping
 • rule violation


İLAÇLAR VE BESLENME DESTEK ÜRÜNLERİ

Mutlak yükümlülük prensibine bağlı olarak, bir sporcu olarak, her zaman vücudunuzda hangi maddelerin olduğundan tek başınıza siz sorumlusunuz. Listenin yani sıra tüm ilaç ve besin destek ürünlerinin içeriğini doğrulayacak adımları atmalısınız. 

 • Her zaman bir doktor ve/veya ulusal anti-doping organizasyonu ile birlikte ilaçlarınızın kontrolunu yapın.
 • Beslenme destek ürünleri konusunda dikkatli olunuz.
 • Bircok ülkede beslenme destek ürünlerinin üretimi ve etiketlenmesi katı kurallar ile takip edilmiyor olabilir bu durumda yasaklanmış ve deklare edilmemiş bir madde içeren besin desteği ile sonuçlanabilir.
 • IPC tüm sporcuların kendilerini anti-doping`ten korumaları için besin  desteklerinden kaçınmalarını öneriyor.
 • kural ihlali 


Therapeutic Use Exemptions

A Therapeutic Use Exemption (TUE) allows you to use a prohibited substance or method when you can provide genuine, documented medical proof that it is required. All athletes requiring the use of a prohibited substance or method must have a valid TUE. All IPC athletes must apply to their National Anti-Doping Organisation for a TUE approval. The only athletes who must apply to the IPC for a TUE are athletes in the IPC Registered Testing Pool (RTP) and athletes participating in IPC sports at IPC major events that require retroactive approval in emergency situations. You can download a TUE application form directly from the IPC website: 


TEDAVİ AMAÇLI İLAÇ KULLANIM İSTİSNALARI

Tedavi amaçlı ilaç istisnaları (TUE), hakiki ve gerekli bulunan belgelenmis tıbbi bir kanıt sağlanırsa yasaklı madde ve metodun kullanımına izin verir. Yasaklı madde ve metodun kullanımına gereksinim duyan tüm sporcuların geçerli bir TUE`si olmalıdır. Tüm IPC sporcuları kendi ulusal anti-doping organizasyonlarına TUE onayı için başvurmalıdır. IPC ye TUE için başvurabilecek sporcular IPC nin test havuzuna (RTP)kayıtlı sporcular  ve IPC üst düzey müsabakalarında yer alan sporcular olup acil durumlarda uygunlukları aranan sporcular olmalıdır. TUE başvuru formunu direkt olarak IPC web sitesinden indirebilirsiniz.
Whereabouts:

The IPC has a Registered Testing Pool (RTP) of athletes. If you are selected as part of the IPC
RTP, you are required to provide information of your whereabouts, on a quarterly basis.
The RTP is established from 1 January each year, but is constantly reviewed and updated, and an athlete may be added to it at any time. The IPC RTP is selected based on current IPC resources, assessment of each sport and the ranking of the athletes. If you are selected as part of the IPC RTP, you will be informed through your National Paralympic Committee. All IPC RTP athletes are required to submit their whereabouts information directly through ADAMS, which is an online database.

The IPC is fully committed to keeping sport clean. If you see anything suspicious or
know of any doping-related activities please contact us in complete confidence.
antidoping@paralympic.org
+49 228 2097-130 


BULUNDUĞU YER:

IPC, sporcuların tescilli test havuzuna (RTP) sahiptir. IPC RTP`nin bir üyesi olarak seçilirseniz üç ayda bir bulunduğunuz yer hakkında bilgi sağlamanız istenir. 
RTP, her yıl 1 Ocaktan itibaren oluşturulur, ama devamlı olarak gözden geçirilir ve güncellenir ve bir sporcu herhangi bir zamanda RTPye dahil edilebilir. IPC RTP, güncel IPC kaynaklarına her sporun değerlendirilmesine ve sporcuların derecelerine  dayanarak seçilir. IPC RTP`nin bir üyesi olarak secildiyseniz kendi ulusal paralimpik komitesi tarafından bilgilendirileceksiniz. Her IPC RTP sporcusu bir online veritabanı olan ADAMS aracılığı ile nerede bulunduğu bilgisini direkt olarak verecektir. 
IPC, sporu temiz (masum) tutabilmek adına kendisini tamamen bu konuya adamıştır. Şayet, şüpheli bir durum veya herhangi bir doping ile ilgisi bulunan aktivite hakkında bilginiz varsa bize tamamen güvenerek iletişime geçiniz. 
antidoping@paralympic.org 
+49 228 2097-130

Blood Collection:

The Blood Sampling procedure follows these basic steps:

 • Before the sample is taken, you will need to be seated for at least ten minutes (or, up to two hours if you have been exercising)
 • After showing you their ID and qualifications, the Blood Collection Officer (BCO) will select the best vein from your body
 • Sufficient blood shall be withdrawn to meet the required analysis, but no more than 25ml will be taken
 • The BCO will then remove the needle, and apply a dressing to the area
 • Only a small volume of blood will be withdrawn, so you should not suffer any ill-effects afterwards. KAN ÖRNEĞİ ALMA 

Kan örneği alma prosedürü bu temel adımları takip eder: 

 • Örnek alınmadan önce en az 10 dakika kadar oturmalısınız. (Eğer egzersiz yaptıysanız 2 saate kadar)
 • Size kimlik ve yeterliklerini gösterdikten sonra kan örneği alan görevli vücudunuzdan en uygun toplardamarı seçecektir.
 • İstenilen analizin yapılması için yeterli miktarda kan alınacak, ancak 25 ml`den fazla alınmayacaktır.
 • Kan örneği alan görevli iğneyi çıkaracak ve bölgeye lansman uygulayacaktır.
 • Sadece az miktarda kan alınacak bu şekilde daha sonra herhangi bir hastalık etkisinde kalınmayacaktır.

Sample Collection:

1. Notification & reporting

A chaperone/ Doping Control Officer (DCO) will show you their ID and tell you that you have been selected for testing. You will need to show them your photographic ID, and generally report straight to Doping Control, staying in the sight of the chaperone/ DCO at all times.
You are also permitted to have a representative go with you.

2. Sample provision


 • When ready to provide a urine sample, you will need to select a collection vessel. Check to make sure it is sealed and clean.
 • Athletes with a visual impairment or an intellectual disability may be accompanied by an athlete representative at all times during the sample collection procedure, including in the toilet area. However the representative will not witness the passing of the sample.
 • You will need to remove enough clothing to allow the DCO to have a direct view as you provide the sample. Athletes using condom drainage or indwelling catheter drainage should remove the existing collection bag and drain the system so that a fresh sample can be obtained. Athletes who self-catheterise may use their own catheter to provide a sample. The catheter should be produced in sealed wrapping.
 • You must provide at least 90ml of urine. If the volume provided is less than that, your partial sample will be temporarily sealed and when you can, you must provide further urine, which will be mixed with the previous sample.
 • When you have provided the sample, close the vessel, and return to Doping Control. You are in control of your sample and no one else should touch it unless assistance is required.
 • You may ask the athlete representative or the DCO to assist you when handling equipment, splitting the sample, or completing paperwork.
 • Next, you will need to select a sealed sample kit. Check to make sure that the ‘A’ and ‘B’ bottles inside are sealed, clean, and unbroken and that all the ID numbers match.
 • As directed by the DCO, you are then required to divide your sample between the ‘B’ bottle (a minimum of 30ml) and ‘A’ bottle (a minimum of 60ml), before sealing both bottles, and placing them in the plastic bag, and then into the storage box. The DCO will often assist the athlete with this step which is fi ne as the bottle is already sealed.
 • The DCO will then check the specific gravity of the sample (the ratio of the density of the sample to the reference density). If it is too dilute, the details will be recorded, and you may be asked to provide further samples.3. The Doping Control Form
 • The DCO will record all your sample details on the Doping Control Form (DCF) before asking you to check all the information.
 • You will then be asked to disclose any medication or supplements that you have taken in the last seven days. You also have the opportunity to write down any comments that you have on the Doping Control procedure, or on any other aspect of testing.
 • Finally, you should take the time to once again check all the information on the DCF. Once you are satisfied with it, you are required to sign the form.
 • The DCO will also sign the form. You will be provided with a copy of the form. ÖRNEK TOPLAMA

1- Tebliğ ve Raporlama

Doping Kontrol Memuru (DCO) size kimliklerini gösterecek ve size test için seçildiğinizi söyleyeceklerdir. Siz onlara fotoğraflı kimliğinizi göstereceksiniz ve doping kontrolüne doğrudan rapor edeceksiniz ve sürekli doping kontrol memurunun yanında kalacaksınız. Aynı zamanda sizin yanınızda gelebilecek bir temsilci için izin verilecektir.

2- Örnek Sağlama

 • idrar örneği sağlamak için hazır olunduğunda sizin kap seçmeniz gereklidir, kabın damgalı ve temiz olduguna emin olun.
 • Görme engelli ve zihinsel engelli sporculara sporcu temsilcisi örnek alım prosedürü boyunca tuvalet bölgesi dahil olmak üzere eşlik edebilecektir. Ancak örnek alımı sonrası temsilci tanıklık edemez.
 • Örnek alımı esnasında doping kontrol memurunun sizi işleme alabilmesi için yeterli miktarda kıyafeti çıkarmanız gerekmektedir. Kondom drenaj ve yerleştirilmiş kateter drenajı kullanan sporcular mevcut toplama çantalarını çıkarırlar ve sistemi boşaltırlar bu şekilde yeni bir örnek sağlanabilir. Kateter damgalı bir ambalajdan üretilmelidir.
 • En az 90 ml idrar verilmelidir. Eğer sağlanan miktar bundan azsa sizin kısmi örneğiniz geçici olarak damgalanacak ve yapabildiğiniz zaman daha fazla idrar sağlanacak ve bir önceki örneğe dahil edilecek.
 • Örnek sağlandığı zaman kabın kapağını kapatın. Doping kontrolüne gidin.Örneğiniz sizin kontrolünüzde olacaktır. şayet yardım gerekli değilse kimse örneğinize dokunmamalı.
 • Sporcu temsilcisinden veya doping kontrol memurundan ekipmanı tutarken, örneği bölüştürürken ve evrakı tamamlarken yardım talep edebilirsiniz.
 • Daha sonra, damgalı örnek malzemesi seçeceksiniz. `A` ve `B` kaplarının damgalı, temiz, kırılmamış ve üzerinde tüm kimlik numaranızın eş olduğunu kontrol edınız.
 • Doping kontrol memuru tarafından örneklerinizin B kabı (en az 30 ml) ve A kabı (en az 60 ml) olarak 2 kaba bölünmesi istenecektir. Daha sonra her iki kap mühürlenecek ve naylon torbaya yerleştirilecek ve kutuya konulacaktır.
 • Doping kontrol memuru daha sonra örneğin spesifik yoğunluğunu kontrol edecektir. (Referans yoğunluğuna bağlı örneğin yoğunluk oranı) Şayet çok sulu ise detaylar kaydedilecek ve daha fazla örnek vermeniz istenecek.


3- Doping Kontrol Formu

 • Doping kontrol memuru sizden tüm bilgilerinizin kontrol edilmesini istemeden önce tüm örnek detaylarını doping kontrol formuna kaydedecektir.*Daha sonra son 7 gün içinde aldığınız tüm ilaç ve besin desteklerini açıklamanız istenecek. Aynı zamanda doping kontrol prosedürü ve testin herhangi başka boyutu ile ilgili yorumlarınızı yazma fırsatınız olacaktır.
 • Son olarak doping kontrol formunda yazan tüm bilgileri bir kez daha kontrol etmeniz için vaktiniz olacak.  Formdaki bilgileri onaylarsanız formu imzalamanız istenecektir.
 • Doping kontrol memuru da formu imzalayacak ve formun bir kopyası sizde kalacaktır. Did you know?

A significant number of positive tests have been attributed to the misuse of supplements. Taking a poorly labelled dietary supplement is not an adequate defence in a hearing.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kayda değer sayıda pozitif testler besin desteklerinin suistimaline dayandırılmıştır. Yetersiz bir sekilde damgalanmış (etiketlenmiş) bir besin desteği soruşturmada yeterli bir savunma sayılmayabilir.


YAZARIMIZDAN
GURUR TABLOMUZ
Yıl Altın Gümüş Bronz
2008 1 0 1
2012 1 5 4
2016 3 1 5

TOKYO 2020 GERİ SAYIM BAŞLADI

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
25 Ağustos - 6 Eylül
SINIFLANDIRMA Dünya Anti-Doping Ajansı