Sağlık Kurulu 


Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon
Prof. Dr Tolga Aydoğ
Prof. Dr.Işık Akgün
Uzman Dr. Sadi Kayıran
Abdullah Güven (YK üyesi)

Alt Kurullar