Spor Kurulu 
Berrin Altınöz
Abubekir Özcan
Hulusi Kalender
Niyazi Dirim

Gizem Girişmen
Sercan Yıllı