Spor Kurulu 
Berrin Altınöz
Abubekir Özcan
Hulusi Kalender

Gizem Girişmen
Sercan Yıllı
Alt Kurullar