TMPK 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti


Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Kasım 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 20 Kasım 2018 Salı günü saat 11:00’ de Sürmeli Otel / İstanbul`da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapıldı. 
Gündem: 
1.Açılış ve saygı duruşu, 
2.Divan Kurulunun oluşumu, 
3.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, derneğin gelir-gider tabloları ve bilançolar, önümüzdeki dönem çalışma raporu ve tahmini bütçe ve İktisadi İşleteme raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması, 
4.Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması, 
5.Karar önerilerinin görüşülmesi ve oylanması, 
6.Dernek organlarının seçimi, 
7.Dilekler ve kapanış.   

Toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığının tespiti üzerine, yukarıdaki gündemi görüşmek üzere başlayan Genel Kurul Toplantısında, ilk olarak açılış ve saygı duruşu yapıldı ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Divan Kurulu oluşturuldu. Buna göre Divan Kuruluna;  
Divan Başkanı: Ümit Deniz Kurt
Başkan Yardımcısı: Abubekir Özcan 
Yazman: Meral Canlı 
Yazman: Suna Doğan seçildi.   

Oluşan bu Divan Kurulunun yerini almasından sonra, Divan Başkanı kısa bir teşekkür konuşması yaparak, gündemin mevcut hali ile görüşülmesini oylamaya sundu. Oylama sonunda gündemin, herhangi bir değişiklik olmaksızın   yukarıdaki şekliyle görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.     

Bundan sonra, gündemin diğer bir maddesi olan raporların görüşülmesi ve oylanması maddesine geçildi.   

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Genel Sekreter İbrahim Gümüşdal özetledi. Tüm raporların ayrıntılı olarak bir kitapçık halinde basılmış ve üyelere dağıtılmış olması nedeniyle diğer raporların okunmasından, yapılan oylama sonunda oy birliği ile vaz geçildi ve raporların görüşülmesine başlandı.     

Bu aşamada Divan Başkanı raporlar üzerinde lehte ve aleyhte söz almak isteyen olup olmadığını sordu.   

Söz alan Özel Sporcular Spor federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan, TMPK ile Özel Sporcular Spor Federasyonunun birlikte çok iyi çalışmalar yaptığını, bundan sonrada bu iş birliğinin en ileri düzeyde devam edeceğini, başa TMPK Başkanı Yavuz Kocaömer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.      

Raporlar üzerinde başka söz alan olmayınca raporların ayrı ayrı oylanmasına geçildi. Oylama sonunda tüm raporlar ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması oy birliğiyle kabul edildi. 

Divan Başkanı bu aşamada, TMPK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer’ e söz verdi. Başkan Kocaömer, konuşmasında, öncelikle raporların kabul edilmesi ve kurulların aklanması nedeniyle Genel Kurula teşekkür etti. Devamla, aslında  bu zamana kadar görüşlerini bir çok ortamda ifade ettiğini , ancak sorunların aynı kaldığını,  çözüme yönelik ise ciddi adımlar atılmadığını; bu zaman kadar anlatılanların ilgililerce ya anlaşılmak istenmediğini ya da yanlış anlaşıldığını ; bunun da , engelli sporlarında yaşanan sorunların çözümünün önündeki en büyük engel olduğunu ; ama yine de geleceğe dair umutların var olduğunu ; çünkü bu zamana  kadar zor da olsa iyi şeylerinde yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını; dolayısıyla ülkemizin ve engelli sporlarının önündeki sorunların er geç aşılacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.   

Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra, gündemin diğer bir maddesi olan karar önerilerinin görüşülmesine geçildi. Bu gündem ile ilgili olarak hazırlanan karar önerilerinin görüşülüp oylanması sonucunda Yönetim Kuruluna, çalışma konularına uygun olarak bir kısım yetkiler verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Karar önerileri üzerindeki görüşmeler ve oylama tamamlandıktan sonra, gündeme uygun olarak dernek organlarının seçimine geçildi.  

Divan Başkanının çağrısı üzerine, dernek organları için adayların isimlerini içeren bir listenin divana ulaştırıldığı görüldü. Divan Başkanı başka liste olmaması üzerine mevcut listeyi okuttu. Buna göre dernek organlarına adayların;   

Yönetim Kurulu`nun Asil Üyeleri: 
(SGM) Mehmet Baykan
,Abdullah Güven, 
Ahmet Ali Ağaoğlu, 
Ahmet Hüsnü Güreli, 
Ahmet Yavuz Kocaömer,
Alpaslan Baki Ertekin, 
Berrin Altınöz, 
Birol Aydın, 
Burak Sarıca , 
İbrahim Gümüşdal, 
İbrahim Halil Korkmaz, 
Murat Aksu, 
Murat Çelikkanat, 
Şenes Erzik, 
Ümit Deniz Kurt  

 Denetleme Kurulu`nun Asil Üyeleri: 
Arif Yücel, 
Hayati Babaoğlu, 
Korhan Evin   

Sicil ve Disiplin Kurulu`nun Asil Üyeleri: 
Cihangir Yıldırım 
Sezai Bağbaşı 
Suna Doğan şeklinde bir listeden oluştuğu anlaşıldı.     

Daha sonra seçimlere geçildi. Bu aşamada, toplantıya katılan üyeler, tüzükte belirtilen usule uygun olarak oylarını kullandılar.   

Seçim sonunda toplam 54 üyenin oy kullandığı; geçerli oyun 54 olduğu ve yukarıda belirtilen listenin 54 oyla seçildiği tespit edildi; divan başkanı bu sonucu salona duyurdu.   

Divan Başkanı toplantının sonuna gelindiğini, görüş açıklamak ve dileklerini bildirmek üzere söz isteyen olup olmadığını sordu; söz alan olmayınca Divan Başkanı, yapılan Genel Kurulun Türk sporuna ve engelli spor camiasına hayırlı olması dileklerini ve katılımcılara teşekkür ifadelerini içeren kısa bir konuşma ile toplantının bittiğini duyurdu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olağan Genel Kurulundan özet bilgileri içeren bu bildiri, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

TÜM HABERLER:

Yükleniyor...
YAZARIMIZDAN
GURUR TABLOMUZ
Yıl Altın Gümüş Bronz
2004 1 0 1
2008 1 0 1
2012 1 5 4
2016 3 1 5

TOKYO 2020 GERİ SAYIM BAŞLADI

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
25 Ağustos - 6 Eylül
SINIFLANDIRMA Dünya Anti-Doping Ajansı