2018 Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derneği’nin (TMPK) Olağan Genel Kurul Toplantısı 13  Kasım 2018 Salı günü, saat 11:00’de, aşağıdaki gündemle Prof.Dr.Bülent Tarcan Sokak No:3 Gayrettepe - İstanbul adresinde bulunan Sürmeli Hotels & Resorts Balo Salonu’nda, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Kasım 2018 Salı günü aynı yerde ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Bilindiği üzere, ana tüzüğümüzün 12. maddesi, ‘Genel Kurulun derneğin üye ödentisini ödemiş üyelerden oluşacağı’ hükmünü taşımaktadır. Bu nedenle, var ise, 2018 yılı da dahil olmak üzere aidatlarınız Genel Kurul tarihine kadar ödenmiş olmalıdır.

Toplantıya katılmanızı rica eder, en iyi dileklerimizle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derneği Yönetim Kurulu


Gündem; 

1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Genel Kurul Divanı`nın oluşumu (Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 2 Yazman),      3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,
4) Dernek bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
5) Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,
6) İktisadi İşletme bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
7) Yönetim ve Denetim Kurulu`nun ayrı ayrı ibrasının oylanması,
8) Dernek ve İktisadi İşletmenin iki yıllık tahmini bütçelerinin ve çalışma programının görüşülmesi ve oylanması,
9) Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,
10) Dernek organlarının seçimi (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri),
11) Dilekler,
12) Kapanış.
TÜM HABERLER:

Yükleniyor...
YAZARIMIZDAN
GURUR TABLOMUZ
Yıl Altın Gümüş Bronz
2004 1 0 1
2008 1 0 1
2012 1 5 4
2016 3 1 5

TOKYO 2020 GERİ SAYIM BAŞLADI

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları
25 Ağustos - 6 Eylül
SINIFLANDIRMA Dünya Anti-Doping Ajansı